Avgifter

Tormestorps Båtklubb

Avgifter

Medlemsavgift 

100 kr

Kajplatsavgift

200 kr

Städavgift

200 kr

(Återbetalas till kajplatsdeltagare vid klubbens städdagar, fördelat på två tillfällen vår och höst)     
Startavgift kajplats

100 kr

(Nyckel till klubbhuset, kajnummer till båten) 


Extra vimpelpar

100 krRampavgift

150 kr

(Gäller de som inte har kajplats och vill utnyttja rampen tex. gästande trollingfiskare. Avgiften avser helår) 


Rampavgiften betalas in på bankgirot, lägg kvittot i dragbilens framruta när rampen utnyttjas.
Bankgiro:5772-0633