Styrelsen

Tormestorps Båtklubb

Styrelsen

Ordförande

Göran Persson

070-338 15 98


Kassör

Arne Lindberg

072-189 70 01


Sekreterare

Fredrik Holmberg

070-825 26 18


Ledamot

Jonny Jönsson 

070-518 96 77


Ledamot

Börje Olofsson

0451-181 34


Hamnfogde

Allan Brink

044-842 63


För att kontakta styrelsen finns även e-post: tormestorpsbatklubb@hotmail.com