Tormestorps Båtklubb

Styrelsen

Ordförande

Göran Persson

070-338 15 98

 

Kassör

Arne Lindberg

072-189 70 01

 

Sekreterare

Fredrik Holmberg

070-825 26 18

 

Ledamot

Jonny Jönsson

070-518 96 77

 

Ledamot

Börje Olofsson

0451-181 34

 

Hamnfogde

Allan Brink

044-842 63

 

För att kontakta styrelsen finns även e-post: tormestorpsbatklubb@hotmail.com

Tormestorps Båtklubb © 2015